Primăvară cu…

19/03/2012

SUSPANS.ro

Întâia povestire oferită de SUSPANS.ro în numărul său din martie 2012, „Alb”, de Karel Cispic, vorbeşte despre destin. Amestecate vremelnic în vâltoarea timpului, vieţile unor oameni se risipesc apoi care încotro, unele rătăcindu-se dincolo de marginile firii. Prin toate măruntele întâmplări, nelipsite însă de o bine dozată încărcătură dramatică, o entitate justiţiară pare să reaşeze lucrurile pe un alt făgaş, pe care toţi, într-un fel sau altul, îl vor accepta. Scriitura, de o echilibrată simplitate, dezvăluie un autor înnăscut, deprins să observe articularea complexă a miriadelor de fire din care se-mpleteşte ţesătura vieţii şi să surprindă esenţialul în construcţii secvenţiale, uşor de imaginat. Dincolo de consideraţiile estetico-narative, aş găsi că povestirea ţine, atât tematic, cât şi ca principale mijloace de realizare, de realismul magic, mai ales prin convenţia clarviziunii (puterea bunicii de a vedea în viitor), şi respectiv prin tonul de relatare, împrumutat din naraţia clasică.

„Cealaltă, dintre gheţuri”, de Cătălina Fometici, cea de-a doua povestire din oferta SUSPANS.ro de mărţişor, e o piesă întunecată, despre răul ascuns în adâncuri abisale, pe care-l pomenim în legende, socotite un simplu divertisment. De fapt răul este astfel invocat şi îşi face loc în lume, iar un asemenea rău, demonic, deplin, va sfârşi prin a pustii totul, lăsând în urma sa ruine, regate părăsite, moarte, uitare. Prezenţa Fiicei Nopţii (fiinţă demonică) şi dimensiunea ororii (pustiirea ameninţă un întreg regat) sunt elemente care pot justifica plasarea povestirii în arealul fantasy sumbru (dark fantasy), un [sub]gen de Spec-Fi transficţional, aflat la confluenţa între fantasy şi horror.

Partea a cincea a foiletonului „Surplusuri”, de Nicolae Cornescian, pare mai degrabă să facă parte dintr-o lucrare suprarealistă, căci intriga, foarte puţin factuală, se mişcă aproape exclusiv la nivelul trăirii personajelor. Şi, fiindcă nu se cade să judecăm întregul funcţie de o singură parte a sa, ne vom abţine de la alte aprecieri menite să clarifice problema [sub]genului. (Încercăm să nu trişăm… 😉 ) O să remarcăm însă scriitura (densă) de roman psihologic interbelic şi tehnica epistolară, folosită pentru fragmentele proiectate analeptic, dar şi o anume tendinţă a autorului de a realiza, cel puţin cu o parte a lucrărilor sale, o realitate ficţională unitară, integrată.

Nu la fel de bine stau lucrurile cu următoarea lucrare, povestirea Aureliei Chircu, „Zorile într-un alt Aeternum”. După ce am văzut-o construind o piesă în zona temei scintificţionale a catastrofei finale („Vremuri tainice”, foileton în 5 părţi, publicat la Gazeta SF), suntem proiectaţi acum într-o atmosferă de veritabil fantasy tenebros, în care un tânăr este ţinut între viaţă şi moarte vreme de un secol şi jumătate, revenindu-şi apoi miraculos. Mecanismul intim al acestor fantastice întâmplări rămâne ascuns, ca şi când am fi puşi în faţa unei introduceri la o lucrare în proză de mai mari dimensiuni, impresie pe care o accentuează şi finalul, lăsat oarecum în suspans. Ni se sugerează (doar) că uluitoarea realizare e o consecinţă a magiei negre. Ceea ce face textul să scadă valoric, în orice caz, sub nivelul primelor trei, nu este prezenţa unor greşeli mărunte, cel mai probabil de tastare, cum este cazul în „câtă exuberantă se năştea în sufletul ei”, „zise el cu tristeţe cu glas” sau „O an?”. Nici măcar unele erori şi confuzii gramaticale mai profunde, cum ar fi folosirea incorectă a imperativul lui „a zice”, la persoana a II-a singular, în „Nu e minunat, Rufio? Zii! – corect era „Zi!” sau forma „cine-ştie-ce laude”, context în care era necesară folosirea locuţiunii adjectivale „cine ştie ce”, sinonimă cu „nu ştiu ce”. În forma „nu-ştiu-ce”, avem de-a face cu un substantiv neutru, ca în poezia „De-or trece anii..”, de Mihai Eminescu, «E-un „nu ştiu ce” ş-un „nu ştiu cum”» (unde însă delimitarea se făcea, tributar grafiei vremii, prin încadrarea cu ghilimele). Tot la categoria minusuri am menţiona şi strania figură de stil din sintagma „magicianul cu fruntea umbrită de luceferi (poate luminată, căci luceafărul desemnează o planetă sau o stea foarte strălucitoare pe cerul nopţii), ca şi formularea prozaică (de sonoritate aproape cazonă) „deşi îşi propusese acestea, nu se grăbea deloc la efectuarea lor”.

Pe Alin Dărângă l-am întâlnit prima oară în numărul 14, pe luna ianuarie 2012, al Gazetei SF, cu povestirea „Copiii negurilor”, o lucrare urban-dark fantasy, construită însă pe un schelet cu iz de mitologie folclorică. SUSPANS.ro îi găzduieşte, în acest număr 22 de mărţişor, un text plasabil oarecum în acelaşi areal, „Livia”. Ca element distinctiv de recuzită paranormal, autorul foloseşte ideea de spirit fără odihnă (spirit malefic?) al unei tinere înhumate cu mulţi ani în urmă, ce migrează în corpul unui copil, pe care începe să-l transforme în ceea ce ea însăşi fusese cândva. Morfismul, motivat printr-o anumită compatibilitate, sugerată de înclinaţia tânărului către morbid, capătă aspectul unei boli oribile. Cantonată în zona frecvenţelor sumbre, scriitura păcătuieşte totuşi, într-o oarecare măsură, prin exces de stil, uzând uneori de paragrafe descriptive prelungite aproape obositor („Îmi amintesc cum mă opream adeseori pe coridor, în lumina bolnăvicioasă ce se prelingea prin ferestre şi ascultam înfiorat vaierul curenţilor de aer, ce îşi împleteau glasurile umede într-o litanie aspră şi melancolică.”). La final (penultimul paragraf), avem parte şi de o alăturare terminologică literalmente disonantă („surâsul ei monstruos de blând), incapabilă să obţină efectul scontat probabil de autor (credem că încerca să sugereze un surâs de întunecat triumf, cumva nepotrivit cu chipul blând din fotoceramica de pe monumentul funerar).

Tot excesul de stil pare să fie de bază şi în „Fantasma eternităţii”, de Paul D. Adrian, numai că, în cazul de faţă, autorul îl foloseşte cu abilitate ca… procedeu de stil, construind cu ajutorul lui, pas cu pas, lumea elucubrantă din mintea personajului central: un faimos bolnav psihic. Finalul, cu totul neaşteptat, explică şi motivează suficient de bine erupţia anterioară de imagini sumbre şi adesea incoerente. E un text care nu se citeşte uşor, în ciuda dimensiunii sale reduse (puţin peste 2000 de cuvinte), pe parcursul lecturii cititorul fiind tentat, de mai multe ori, să renunţe. Inteligenţa soluţiei de încheiere mă determină să-mi scot însă pălăria în faţa unui act de literatură cu premeditare. Felicitări!

Strunită în chingile unui tipar policier, următoarea povestire, „Şantaj în negru”, de Alexandru Dan, recurge la elemente ale arealului horror supranatural proiectate într-o dimensiune onirică. Structura narativă este construită ciclic, cele două episoade ce o compun având evidente similitudini, soluţie constructivă ce relativizează graniţa ficţională dintre vis şi realitate. Fără o scriitură inflorescentă, textul se cantonează în frecvenţele naraţiei clasice şi, până la urmă, aş înclina să aşez lucrarea într-o zonă de graniţă, cumva incertă tocmai în desfăşurarea sa speculativă.

În „Dictatura raţiunii, filosofia morţii”, proza Ralucăi Băceanu atinge consistenţa unui realism frust. Totodată, discursul ei se îndepărtează de trăsăturile limbajului comun, folosit în producţii mai vechi, efectiv subscrise ficţiunii de speculaţie (publicate, spre exemplu, în Gazeta SF) şi capătă accente filosofice. Una peste alta, am considera textul un soi de radiografie a unei crize existenţiale prin care trece personajul principal, al cărui maniheism radical frizează patologicul. Scriitura povestirii de faţă ne face totodată să presupunem că autoarea este într-o perioadă de redefinire, căutând să atingă densitatea esenţială a autorului profesionist. În ciuda unui absolut izolat accident de punctuaţie („Momentele în care se simţea Şerban Popoviciu împlinit, erau doar acelea când…”), găsim că tânăra autoare bucureşteană este pe drumul cel bun şi îi dorim să-şi afle în cel mai scurt timp noul său sens creator.

Am înţeles că, dincolo de aparenţe, numele de James R. Blaisse (pronunţia seamănă întrucâtva cu a verbului to bless, 😉 din limba engleză) este un pseudonim, sub care se ascunde, până la urmă, un tânăr autor român, semnatar al povestirii (foiletonului?) „Spune-mi Abadon!”. Nu ştiu de ce e nevoie de un pseudonim cu apartenenţă anglă, dar nici nu-i treaba mea, la urma urmei. Pot doar să spun că, uneori, scriitori est-europeni recurg la acest fel de vicleşug pentru a evita prejudecata masei de cititori care consideră că autorii locali sunt inferiori vesticilor când vine vorba de ficţiune speculativă. Oricum, faptul că între autorii de proză Spec-Fi în limba română găzduiţi de SUSPANS.ro se numără şi (pe numele său adevărat!!) Karel Cispic mă obligă să mă-ntreb: de ce, pân’ la urmă, James R. Blaisse?… Ne-am îndepărtat… Englezul nostru neliniştit, made in Curtea de Argeş (frumoase locuri!), are o scriitură nervoasă, preferând structurile neliniare. Povestirea este expusă în tablouri, a căror succesiune (nu neapărat cronologică) obligă pe cititor să construiască singur legăturile cauză-efect. Din spatele expunerii de bază răbufnesc nemulţumiri sociale bine ţintite, căci, este evident, James R. Blaisse nu are nimic cu „casa sărăcăcioasă unde trăise toată viaţa, în acelaşi oraş mizer, din mijlocul rahatului ală de ţară, unde ştia că avea să rămână pe veci” personajul său, dar găseşte nimerit să-şi pună (tot prin gura personajului, din care, de data asta, focalizează) revoltate întrebări cu privire la destinaţia unor imobile aflate în construcţie: „Cine avea să locuiască acolo?! Drulea. Imbecilii care conduceau ţărişoara trebuiau să-şi verifice rotiţele pentru că era clar că funcţionau teribil de greşit… sau poate nu mai funcţionau deloc.” În mijlocul acestei lumi destructurate, bietul Vali Martin devine şi el victimă sigură entităţii malefice care îi ucide în prealabil mama foarte bolnavă şi complet lipsită de apărare. Până data viitoare, când vom afla continuarea, atragem, totuşi, tânărului autor atenţia asupra câtorva lunecări (pe care ne place să le considerăm involuntare). Ne referim la formula „bebe mare care fuge de monştrii, unde era nevoie de forma nearticulată (monştri), cea articulată folosindu-se când se face referire la nişte monştri anumiţi (monştrii aceia) şi sintagma asta nu era un motiv”, unde dezacordul e evident (ar fi fost corect ăsta nu era un motiv”). Ar mai fi poate de spus că virgula nu-i o soluţie convenabilă în dezamorsarea alăturărilor cacofonice („accident de muncă, câteva luni mai înainte”), iar „Mno” pare o formulă de chat, pe care, eu unul, nu mă grăbesc să cred c-o înţeleg. În rest e chiar bine. Să vedem ce se mai întâmplă…

Parcă înadins (am eu o anume slăbiciune pentru domeniul feroviar), SUSPANS.ro încheie stagiunea de mărţişor cu „Trenul umbrelor”, de A.R. Deleanu. Desigur, trenul propus de autor nu e unul cu care mi-aş dori să călătoresc, 😉 dar povestirea în sine este o călătorie pe care nu regret, câtuşi de puţin, că am făcut-o, căci A.R. Deleanu are o scriitură atentă, detailistă, reuşind să acumuleze neliniştea din amănunte mici, ţesute cu migală. Umbra se întinde treptat, mai mult, tot mai mult, până ce, la final, ajungi să înţelegi că lipsa umbrei e semnul întunericului celui mai profund, de care nu poţi scăpa. Nu m-aş grăbi să cataloghez acest text, fiindcă e o întreprindere dificilă. M-aş hazarda însă să spun că, în mod definitiv, e vorba de un lucru bine făcut, foarte potrivit ca piesă de final într-o selecţie reuşită de povestiri dark.


Al doilea an de ficţiuni: 7.SF-apocalipsa

17/03/2012

Primăvara trecută, încadram într-o categorie aparte de SF povestirile abordând viaţa postcatastrofică sau modul de reacţie al individului (societăţii) în cazul catastrofelor cu caracter global. Număram în nişă nu mai puţin de 13 texte (7,39%), unele dintre ele de cea mai bună calitate, căci, se cuvine să amintim, se regăseau aici titluri ca „Suspendaţi într-o rază de soare”, de Ben Ami (la ora când scriu aceste rânduri, textul deţine încă titlul de cel mai citit articol pe site-ul SRSFF – apropiindu-se de 8000 de vizite!!! – dovada că atunci când am socotit-o cea mai bună povestire a perioadei nu m-am înşelat; prin comparaţie, blogul meu a înregistrat, în cursul anului trecut, cam 16.000 de accesări), sau „Chariboria”, de Adrian Buzdugan, piesă ce face parte din volumul „Capela Excomunicaţilor” (Editura Humanitas), câştigător al Concursului de Debut Literar UniCredit (secţiunea proză scurtă), ediţia a III-a, 2010, alături de care am aşeza şi alte suficient de bune contribuţii, ca „Pâcla” Dianei Alzner, sau „Ambuteiaj pe autostrada minţii”, de Adrian Rusnac‭ şi ‬Costin Simion.

Sub emblema temei apocalipsei (catastrofei globale), aşezăm acum 20 de texte literare, acoperind o cotă procentuală de 8,26% din recolta celui de-al doilea an scifient. Trebuie să ţinem seama însă că nu mai puţin de 5 din cele 20 de „puncte” sunt… părţi ale unei lucrări de mai mare întindere… Una peste alta, creşterea cantitativă reală (socotind numărul de titluri), ar putea fi considerată, la urma urmei, de numai 3 lucrări. Cu un spor în cotă procentuală de sub 1%, am putea să conchidem că, în palierul catastrofic, din punct de vedere cantitativ, nu s-a schimbat mare lucru. Dar să nu ne grăbim şi să luăm lucrurile pe rând.

Consecvenţi cu noi înşine… 🙂 Exact! Vom începe cu…

… care contribuie cu 6 texte. Începem derularea cu Ioana Vişan, singura autoare care punctează de două ori, mai întâi prin „Uriaşii”, a cărei intrigă este plasată într-o lume postapocaliptică ruralizată, cu climat excesiv, miza fiind valorificarea surselor de energie inepuizabilă ale epavelor unor roboţi de luptă uriaşi, şi apoi prin „Culori şi umbre”, istoria unei excursii cu final nefast într-un muzeu-oraş de pe un Pământ postatomic. Continuăm cu „Copacul”, de Liliana David, radiografiind o lume în agonie, dominată de un biotop bipolar, om-copac, apoi cu „Săracul Ben”, de Răzvan Ionescu, povestea omului rămas cu desăvârşire singur pe Pământul întreg, „Dezgheţ”, de Marian Dumitraşcu, abordând, într-un text de mici dimensiuni, motivul catastrofei glaciare, şi „Homunculi de lut”, de Gheorghe Recheşan, plasată într-o lume aridă, ca-n „Moartea Pământului”, a lui Rosny Ainé.

Societatea Romana de Science Fiction si Fantasy

Tot cu 6 texte participă şi SRSFF, care punctează prin „Feralis cena”, de Aurel Cărăşel, o „răsturnare” avocăţească a apocalipsei ( 🙂 deci, dacă te ştii păcătos, ia-ţi un avocat frumos), prin ecologista „Faundtele”, de Mihail Grămescu, incert-secvenţiala „Praf”, de Costin Florian Miron, „Satelitiştii”, de Victor Drăghicescu, piesă ce ne-a atras atenţia prin structură şi tensiunea transmisă, dovezi că autorul are har, „Particula lui Bohnem”, de Claudia Gehl, un avertisment în tuşă hard-SF asupra pericolelor presupuse de insuficienta înţelegere a legilor naturii şi, în fine (dar nu în ultimul rând), „NOxigen 17.95”, de Eugen Lenghel, povestire pe care am apreciat-o şi pentru că, în pofida plasării intrigii într-o lume aflată în colaps ecologic, reuşeşte un final pozitiv, găsind loc unui grăunte de speranţă.

HELION ON LINE

Contribuţia revistei HELION ON LINE constă într-o singură povestire, „Realitatea după cutremur”, de Alexandru Marinescu, pe care am găsit-o însă bine scrisă şi încărcată de simboluri alese, iar acum o socotesc între lucrările cele mai reuşite ale anului scifient.

GAZETA SF

Deşi cifrele ar indica drept câştigătoare la productivitate (iarăşi) pe Gazeta SF, suntem obligaţi a face menţiunea că 5 din cele 7 texte cu care punctează aceasta sunt părţi ale unei nuvele publicate în foileton. Este vorba de „Vremuri tainice”, de Aurelia Chircu, o construcţie ficţională de clară influenţă (imitaţie?) nord-americană. Alături de ea mai stau numai două titluri, şi anume „Agonia”, de Florentin Ionuţ Haidamac, un eşantion de sfârşit de lume fără nicio speranţă şi „Spiritul Timpului”, de Cătălin Cofaru, în care evitarea sfârşitului ţine de alegerea unei alte ramificaţii de timp (cronochirurgie).

În loc de concluzii…

…avem a remarca faptul că NAUTILUS, SRSFF şi Gazeta SF participă în cote aproape egale pe acestă poliţă, că HELION ON LINE a punctat o dată şi bine, că SFera Online nu are, din păcate, nicio contribuţie în această nişă şi că au rămas de împărţit 🙂 exact 140 de povestiri, ce urmează a fi distribuite pe 8 direcţii…

Dar despre toate astea în articolele viitoare.


N-am să uit

17/03/2012

nu
n-am să uit acea clipă
cum aş putea-o uita
clipa când
ca un hoţ
furai meşteşugul acestei duioase crime
căreia voi îi spuneţi sărut

(10 iulie 1985 – Strehaia)


Dorinţă

17/03/2012

aş vrea să-ţi culeg nişte flori de câmp
şi tu să-mi spui despre fiecare cum se numeşte
pe urmă să le rupem pe rând petalele
jucându-ne de-a da şi nu
şi târziu
când oglinzile ne vor jigni
să le găsim pe toate
între filele unei cărţi
îngălbenite

(3 martie 1985 – Strehaia)


Fantasy

17/03/2012

Nu simţi cum gândul meu te înveşmântă
Cu fine diademe de beteală?
Pădurea-i adormită. Noaptea-i smoală…
Dar cine-i hârca ceea, ce-ţi descântă?…
Ea îţi dă somnul? Tot ea îndoială?

Şi cine-i trubadurul care-ţi cântă
Cercând în van să-şi rupă vraja? Sfântă,
Pădurea-ţi vine ca o catedrală…

Mă văd în unde… Mantie port pe umeri
Şi peste mantie şnurul de ghitară,
Lucirea lunii face lemnul ceară.
Doi trubaduri? Sau câţi? Nu-ncerci să-i numeri?

Surâzi prin somn… În respiraţia rară
Topeşti şi vrăji, şi şnurul de ghitară…

Şi-ţi ning săruturi blânde peste umeri…

(5 ianuarie 1992 – Timişoara)


Tempora

17/03/2012

Mi-amintesc iară cuminţenia noastră,
Noianuri, anii prin tainiţi s-au scurs,
Timpul risipitu-s-a ca noi, copiii
Speriaţi cu o blană de urs…

Acu’ sunt pe uliţă singur,
Râsetele parcă le mai aud…
Mă-ntreb prosteşte dacă mai porţi funde
Şi dacă ştiu să mă mai caţăr în dud…

Peste spinări mohorâte de case,
Timpul trece egal, ca atunci,
Soarele e tot el, din păduri răsare
Şi apune blând undeva, prin lunci…

Prietenii m-au părăsit cu toţii,
Vinul rămase nebăut.
Uneori în ţintirim fumez lângă o cruce.
Tac şi ascult.

Doamne, unde s-ascunsără toate?
(Tu, cetitorule, iartă-mă c-am rămas ţăran.)
De ce-i aşa blândă noaptea care cade?
De ce samănă un an cu alt an?

Atunci fiecare zi era altfel,
Fetiţele aveau soarele-n păr,
Cum le iubesc de mult ca un bunic astăzi,
Cum le iubeam atunci, în adevăr…

Nici nu ştiam că le iubesc aşa,
Abia acum, când se făcură năluci…
Timpule, unde mi-ai ascuns aripile?
Şi fără aripi unde mă duci?

(13 iunie 1992 – Timişoara)


Anticipaţie

17/03/2012

Nu există niciun acolo,
nu există niciun aici,
unde sunt prea mulţi, nu e nimeni,
ca-ntr-un muşuroi de furnici…

Noi cu toţi avem şase picioare,
drumul însuşi e cu trei cărări,
de la dragoste la disperare,
dintr-o zare spre cele trei zări…

Peste toate mileniul sfârşeşte
ca un ultim baril de petrol,
gura ştirbă a lumii rânjeşte,
furnicarul acesta e gol…

(15 mai 1992 – Timişoara)


Al doilea an de ficţiuni: 6.SF-[anti]creaţionism

17/03/2012

La finele precedentului an scifient, începeam ordonarea tematică a povestirilor SF cu o categorie în care se repunea problema relaţiei om-divinitate. Cele 8 texte din perioada precedentă (reprezentând 4,55% din total) se axau aproape în exclusivitate („Zeificatorii”, de Dario Pecarov, „Pânza de păianjen”, de Rene Tinescu, „Omenirea? Nu prea bine”, de Balin Feri, „Experimentul”, „Legenda‭ “‬OMU-rilor‭”” şi „El cu durerile şi greşelile lor”, de Gheorghe Rogoz şi „Destinatarul”, de Aurel Cărăşel) pe un proces de demitizare stângace, scoţând pe Dumnezeu din sfera deică şi înghesuindu-l neconvingător într-o dimensiune lumească. Excepţie făcea povestirea „Consolarea”, semnată de Balin Feri, care făcea loc, în lumea sa ficţională, unui Dumnezeu fratern, iubitor, dispus să-l considere pe om un partener.

În cel de-al doilea an scifient, categoria este reprezentată extrem de slab, căci am aşezat aici o singură piesă: „Proiectul Renaşterea”, de Alexandru Pleşa, publicată de HELION ON LINE, o piesă bazată pe o idee interesantă: reloading-ul întregii civilizaţii umane decăzute, ceea ce aduce textului dimensiuni politematice, căci vremurile ficţionale sunt apocaliptice, iar renaşterea este curată cronochirurgie. Din păcate, lucrătura artisticească nu-i foarte reuşită, dar despre astea am vorbit pe larg în articolul Muguri de „spec-fi”, când va fi fost vremea.

O singură povestire din total revine la o cotă procentuală de 0,41%, adică o scădere de peste 4 procente. Să însemne oare că miturile creaţioniste, şi în special cel de sorginte iudeo-creştină, au devenit neatrăgătoare în arealul scintificţiunii de limbă română? Sau poate că, la vremuri grele, de criză, simţim cu toţii nevoia să nu mai luăm în deşert numele mântuitorului?


„e-Text”, Sesiunea IV – rezultatul concursului

17/03/2012

Cea de-a patra sesiune a concursului e-Text, iniţiat de SRSFF în noiembrie, anul trecut, începe în 15 de februarie cu povestirea „Boabe de cafea”, semnată de Cătălin Cofaru. Autorul continuă să experimenteze, căutând cea mai bună cale de a-şi valorifica atuurile, însă, în textul de faţă, deşi avem parte de prezenţa câtorva zei din mitologia Greciei antice (ale căror nume nu ne sunt dezvăluite) şi de o stranie (magică?) pendulare între realitatea noastră şi cea mitologică, simbolistica textului trimite către un areal al fantasticului literar cu graniţe vagi. Nu punem preţ pe cele câteva erori de formă găsite în cuprins, cu totul involuntare, dar ni se pare că valoarea literară vine cu preponderenţă din sensibilitatea şi rotunjimea rostirii, ficţiunea de speculaţie rămânând pe un plan secund, de fundal. Sperăm că alte texte competitoare vor fi mai cert cantonate în domeniul de referinţă spec-fi.

Concepută în tiparul unui basm clasic, „Balta Lupului”, de Elena Olariu, cea de-a doua povestire intrată în competiţia lunii (16 februarie), dovedeşte în multe privinţe o înduioşătoare stângăcie, frazele părând scrise de un învăţăcel încă nedeprins cu ale verbului rigori. 🙂 Din abundenţa formulelor paradoxale, a căror analiză detaliată ne-ar lua mult prea mult, am ales câteva, spre exemplificare: „îmbiindu-te să-ţi răcoreşti oboseala de peste ani şi limpezeşti obrajii în apele cristaline în care-ţi puteai oglindi nu numai privirea ci linişti şi gândurile…”, „…tot legenda spunea că o dată la o sută de ani apele acestui lac, unde nu se apropia picior de om, înghiţea îmbrăţişând într-o dulce strânsoare câte o fecioară” („apele… înghiţea”), „Căutarea şi singurătatea fetei ajunsă însă la urechile lui Caronfil sau cine ştie care îi era numele adevărat şi poate că de aceea mersul îi era fără de odihnă şi agerimea minţii alerga încoace şi încolo…”. Afară de construirea copilărească a frazelor lungi, stilul păcătuieşte şi prin aglomerarea figurilor de stil, a căror prezenţă îngreunează lectura, uneori până la sufocare, ca şi prin destule formule care te fac să zâmbeşti cu îngăduinţă, ca atunci când copiii se prind serioşi la povestit („flăcăul voise doar să-şi odihnească oboseala”; „multă vreme ar tot fi rămas privindu-se şi îmbrăţişându-se cu privirea”; „după ce vă veţi uni destinele, fiind alături la bine şi la rău, trebuie să trăiţi despărţiţi unul de altul”; „Natura-Mamă vă va adăposti de vitregiile naturii”; „Natura-Mamă va avea grijă să vă adăpostească şi hrăni.”; „înfruntarea cu necunoscutul având a-i maturiza în statornicie şi dragoste şi oţeli forţa fizică.”). Timpul mitic, în care începe povestirea („demult, demult, pe aceste vechi meleaguri îşi făcuse apariţia, nimeni nu ştie de un unde, un fecior…”), se destramă pe parcurs: „Cât despre existenţa mărului de aur, nici pomeneală! Rămăsese doar un simbol, cel ce ar fi voit să-l găsească trebuind a avea însuşiri alese şi să fie plin de virtute şi cuminţenie. Şi în timpurile noastre…” Atmosfera de mit popular (bulversantă prin tumultul de elemente fantastice care izbucnesc la tot pasul) se destramă şi din cauza unor cuvinte cu iz de neologism, cum este cazul în „Despre această fiică a satului flăcăul auzise că deşi singură, era bine păzită de înţelepţii satului, nimeni să nu-i pricinuiască vreo supărare până va fi dată, cu cununie în faţa Sfântului Altar, vreunui flăcău care s-o merite. Aceasta atât pentru delicateţea ei fizică cât şi pentru fineţea ei spirituală dar, mai spuneau pe şoptite unii rău voitori, deţinea o bogăţie ascunsă înlăuntrul inimii care, de-ar fi fost descoperită şi furată, de bună seamă ar fi dispărut întreg satul…” Din loc în loc îşi fac apariţia şi unele greşeli gramaticale, dar ele par a rezulta nu din necunoaştere, ci mai mult din pierderea controlului asupra enunţurilor prea lungi. Încadrăm aici dezacordurile, cum este cazul în lumea până peste cap de ocupată cu cele ale lumescului uitară de măr”, obrajii, spălaţi de lacrimi, mai tare îi lumina faţa”, pletele ademenitoare ale unei sălcii proaspăt înflorită, săruta albia apei” (unde apare şi una din cele mai grave erori de punctuaţie) sau „o sirenă, a căror veşminte”. Tot în aceeaşi zonă putem aşeza şi alte greşeli: folosirea incorectă a formelor flexionare ale unor verbe („Atunci [fata] îi zării mâinile fioroase”) sau alte erori de punctuaţie („să vă dau binecuvântarea Mea şi, porniţi la drum!” – virgulă aşezată incorect, după conjuncţia „şi”).

În ciuda tuturor acestor derapaje, autoarea (probabil foarte tânără) izbuteşte un final armonios, care dă rotunjime legendei (cu valoare explicativă) legate de numele unui sat (Basga – am căutat localitatea în câteva baze de date, inclusiv cea a codurilor poştale din România, dar n-am găsit-o) şi a unei ape (Balta Lupului). Izbânda din final nu e singurul element ce ne face să credem că Elena Olariu se poate perfecţiona şi poate deveni un condei adevărat. O mai recomandă şi sensibilitatea înnăscută, ca şi scrierea, cel mai adesea corectă, şi vocabularul, suficient deocamdată. Ne place să credem că nu se va opri aici.

Pe 17 februarie intră în competiţie şi cea de-a treia povestire a lunii. „Realitax-Prime”, de Dragomir Victor-Nicuşor, aparţine, fără tăgadă, (sub)genului science-fiction. Brodată pe tema contactului (clasica invazie extraterestră este din nou scoasă la rampă), construcţia ficţională are ca element de rezistenţă modul surprinzător în care lumea este, în final, salvată: prin intermediul credinţei religioase, rugăciunea venită din sufletul purificat al unui ascet provenit din spaţiul atonit izbuteşte să întoarcă Realitax-Prime, terbila armă psihotronică extraterestră, împotriva invadatorilor.

Din păcate, punerea în operă a poveştii nu este nici pe departe la nivelul ideii, autorul dovedind şi de această dată nu doar stângăcii de compoziţie, ci şi o scriitură neglijentă, insuficient revizuită şi, poate tocmai de aceea, plină de greşeli. Vom trece mai întâi în revistă cele câteva tipuri de derapaje stilistice, exemplificând frugal, spre a nu lungi inutil analiza de faţă, enumerând aici enunţurile cu înţelesuri difuze („se afundase într-o apatie relativă produsă de [un] incident la un generator secundar” – unde pare să lipsească un cuvânt de legătură, „Datele placardate în partea superioară a înfăţişării…” sau „să-şi noteze în tableta – p.s cu android câteva observaţii pe care le considera folositoare în raportul ulterior.” – unde credem că ar putea fi vorba de o tabletă-PC, rulând un sistem de operare din familia Android), precizările menţionate în paranteză (aşezate chiar şi în mijlocul replicii personajului, cum este cazul în „Şi cei cinci agenţi se vor întoarce pe Anumbis (numele navei asskane) cât mai repede cu putinţă.”), elementele neuniforme de marcare a dialogului (se foloseşte atât linia de dialog cât şi încadrarea replicilor cu ghilimele, în manieră anglofonă sau aşa cum se obişnuia şi la noi, înainte de ultimul Război Mondial: «-Vă rog, se destăinui Rojh’ir Varr ascunzându-şi beteşugul din palmă în armura strălucitoare. ”Sunteţi hidoşi! Decamuflaţi-vă domnilor! ”»), aglomerarea obositoare a figurilor de stil („…Insulele Britanice se dezvăluiră într-o beatitudine a detaliilor uimitoare.”), preţiozitatea inutilă a unor elemente descriptive („Trecu într-o clipă, de la apatia stării anterioare la vulcanismul ilarităţii extreme.”) şi repetiţia terminologică („scana senzorii interni fără să-i pese de cei doi subordonaţi încremeniţi la câţiva metri de uşa liftului intern). Între greşeli, cele mai vizibile sunt cele de punctuaţie (virgula interpusă fatalmente între subiect şi predicat, ca în „Mashan Thods şi secundul navei Zichan’mil Saj, încuviinţară şi ei ordinul…” sau în „sutele de sonde ce monitorizau procesul, neutralizau teribila armă”) şi puzderia de dezacorduri („într-o vibraţie susţinută ce trădau gradul înalt de enervare”, „Ciudăţenia aceia cu patru mâini…”, „creatura aceia, al cărui calviţie”, „…se porni să-i apară în minte tot felul de amintiri…”, „răcnetele de deznădejde a fraţilor”, „Îi amorţise picioarele”, „din fiecare vârtej începu să apară fiinţe, aceiaşi mândrie” etc.)

Apreciem la Dragomir Victor-Nicuşor mai cu seamă uşurinţa cu care par să-i vină ideile de pornire şi râvna cu care participă lună de lună la concursul iniţiat de SRSFF. Am aprecia şi mai mult dacă autorul şi-ar şlefui textele cu atenţie şi răbdare, încetând să le azvârle publicului fără revizuire, fiindcă „a scrie înseamnă mai ales a rescrie”. Ar fi pentru noi un semn că domnia-sa doreşte cu adevărat să depăşească nivelul la care a ajuns până acum.

A patra concurentă a lunii, povestirea „Darul”, de Adrian Sand, intră în scenă la 21 februarie. După ce etapa trecută izbutise să ne convingă de stăpânirea unor atuuri, ţinând mai cu seamă de o scriere destul de corectă, autorul cade acum de pe piedestal. Nu ne face plăcere să constatăm că virgulele sunt în multe rânduri gestionate precar („doar ca să priceapă la urmă, că totu-i în van”, „Nu mi-am ales tocmai bine, timpul să purced”, „brăţara lată ce-i încinge braţul, e făurită din aramă”, „Poteca şerpuită ce pleacă din buza platoului, se-afundă printre nămeţi.”, „se ridica falnic, zidul principal”), adăstând adesea între predicat şi complementul direct sau chiar între subiect şi predicat, şi nici să găsim în text cuvinte scrise greşit, probabil din grabă („Al 2464 ciclu…” în loc de „Al 2464-lea ciclu…”, „prea-cinstite” în loc de „preacinstite” sau acăţată de boltă”) ori norme de grafie vechi şi noi folosite de-a valma (mai întâi „nu seamănă nici una cu alta”, apoi „nu poartă nicio armă”). Suntem totuşi plăcut surprinşi de densitatea atmosferei fantasy pe care o izbuteşte Adrian Sand, chiar dacă abundenţa termenilor meniţi să descrie amănunţit o lume bogată în seminţii, cutume, ţinuturi, credinţe şi vechi meşteşuguri, mai mult sau mai puţin magice ori războinice, nu se potriveşte cu dimensiunea povestirii, îngreunând mult înaintarea lecturii. Tot la încetinirea parcurgerii textului duc şi unele expresii nestandard („zvârcolindu-se şerpesc) şi confuzii terminologice, cum este cazul în „o lucire beteagă, pestilenţială, unde cel de-al doilea adjectiv („pestilenţială”) nu-i deloc potrivit, el folosindu-se pentru a caracteriza fie o boală (care se răspândeşte repede, ca pesta), fie un miros (calitatea aerului), caz în care avem de-a face cu senzaţii olfactive din cele mai neplăcute, sau cum este cazul în Odată desluşeşte un câmp de foc, din mijlocul căruia răsar siluete maiestuose, de pe care se scurg fuioare de scrum spre pământul pârjolit, altă dată un pustiu îngheţat…”, unde se face evident confuzie între adverbul „odată” şi substantivul „dată” (cu sensul de „ocazie”).

În ciuda acestor neajunsuri (venite, mai mult ca sigur, din marea dorinţă de a reintra foarte repede în competiţie), textul are voce, păstrând bune şanse să se claseze onorabil.

24 februarie este data la care intră în joc cea de-a cincea povestire. „Evocare”, de Alexandru Şchiopu, se constituie mai degrabă ca un lung discurs sintetic, încercând să descifreze articulat câteva din marile concepte gnoseo-filosofice (universul, divinitatea, scopul existenţei omului conştient de sine), aşezate cu toatele într-un sarcofag scientist, eminamente descriptiv. Textul străluceşte la capitolul formă, fiind redactat într-un limbaj de o corectitudine aproape pedantă, dar, ca valoare literar-estetică, rămâne numai la nivelul unei sinteze ştiinţifice expuse cu un evident har didactic, prin vălul căreia întrezărim un autor suficient de bine mobilat pe tărâmul fizicilor înalte.

Credem că Alexandru Şchiopu ar putea evolua, dacă va voi astfel, şi dacă va găsi şi calea spre limbajul literar adecvat, către postura unui autor hard-SF mai mult decât onorabil.

Niciodată până acum departajarea nu a fost atât de problematică, fiindcă valoarea literară s-a încăpăţânat a se aşeza destul de incert între graniţele regatului nostru ficţional. După îndelungi cântăriri, ierarhia finală este următoarea:

1„Boabe de cafea”, de Cătălin Cofaru;
2„Evocare”, de Alexandru Şchiopu;
3„Darul”, de Adrian Sand;
4„Realitax-Prime”, de Dragomir Victor-Nicuşor;
5„Balta Lupului”, de Elena Olariu;

Felicităm pe câştigător! Mulţumim tuturor celorlalţi participanţi! Şi le reamintim tuturor dictonul olimpic: „Ai reuşit? Continuă! N-ai reuşit? Continuă?”

(Aticolul a fost publicat mai întâi de SRSFF, la data de 01.03.2012.)


Trei mărţişoare nautile

15/03/2012

Începând cu luna martie 2012, prima din cel de-al 3-lea an scifient, nu vom mai face o singură cronică pentru toate povestirile care apar în decurs de o lună, ci vom consacra fiecărei publicaţii un articol aparte. Ele vor fi afişate, de regulă, până cel târziu la finele primei duminici din luna următoare, cu excepţia cazurilor în care… Ştiţi, domniile-voastre… 😦 …Nimeni nu e perfect… (sănătos)… Şi în plus, „Moş Drăcilă ne pândeşte”, ca să cităm o celebră replică dintr-un celebru film cu nu mai puţin celebrul Bruce Willis.

Spre a păstra ceva din mai vechile obişnuinţe, prima cronică va fi consacrată povestirilor publicate de…

…care deschide extrem de bine cu povestirea „Învăţătorul”, de Mircea Liviu Goga. Cronologic, textul e probabil o restituire, căci a fost scris în 1984. Deşi dificil de conformat unui anumit areal de ficţiune speculativă, amănunt prin el însuşi edificator în privinţa calităţii, constructul poate fi încadrat, cu toate riscurile ce decurg de aici, în nişa socio-SF, fundament pe care autorul mixează polifonic mai multe idei de mare amplitudine. Inedita versiune a temei contactului (ce are loc, de astă dată, între două zone culturale umane foarte diferite, fără nicio implicare extraterestră) aminteşte de „Ţinutul uitat de timp” („The Land That Time Forgot”), romanul de aur al lui Edgar Rice Burroughs, ecranizat în 1975, în regia lui Kevin Connor. Ca şi în lumea imaginată de romancierul american, ideea că omul natural, total integrat mediului său, este eminamente bun, pe câtă vreme omul civilizat, foarte grăbit să stăpânească totul prin forţă, nu e, la urma urmei, decât un lamentabil monument de ignoranţă hărăzit [auto]distrugerii pare mai mult decât evidentă.

Întregul eşafodaj de idei şi trăiri este susţinut în chingile unei scriituri robuste, lipsită de excese stilistice, amintind de procedeele naraţiei clasice. Socotim lucrarea un model. Am citit-o cu plăcerea pe care o aveam sorbind povestiri ştiinţifico-fantastice în vremea adolescenţei. Motiv pentru care mulţumesc autorului şi bunei reviste nautile.

Despre „Bumerangul lui Zeeler”, de Marian Dumitraşcu, în articolul „Ficţiuni în miez de vară” (1 august 2010), apreciam că „realităţile vieţii lui Bob, personajul său central, se amestecă în maniera în care Philip K. Dick mixează lumile din capul lui Bob Arctor, în romanul „Substanţa M”. Narcotizat, vine vremea în care Bob aude voci. Nici televizorul dat tare nu le mai acoperă. Televizorul acela ciudat, care difuzează filmul vieţii celui ce priveşte. Celui ce se priveşte murind şi renăscând într-o altă viaţă. Un remix al propriei vieţi, pe care ar fi frumos să şi-l poată regiza el însuşi. În orice moment. Şi n-ar fi nevoie decât să strige „Tăiaţi!”. Apoi să reia scena. Şi să fie bine…”

Recitind-o pentru a treia oară (am descoperit-o mai întâi aici, la SFera Online, pe 11 iulie 2010, apoi aici, în Gazeta SF, numărul din noiembrie 2011), găsesc în povestire frecvenţe compatibile şi cu atmosfera din romanul „Ubik”, al aceluiaşi Philip K. Dick, mesajul „eu sunt viu, voi sunteţi morţi” fiind, în ambele lucrări, cât se poate de elocvent.

Şi a doua piesă nautilă de mărţişor merită toate mulţumirile. Totuşi, ne-am bucura să primim din partea domnului Marian Dumitraşcu şi alte dovezi de măiestrie scintificţională. 🙂

„It’s a long way to Kathmandu”, de Gheorghe Recheşan, mi s-a părut a avea ceva din atmosfera suprarealistă a romanului „Casa cu o mie de etaje”, a scritorului de origine cehă Jan Weiss. În ambele cazuri, suntem proiectaţi într-o stranie experienţă onirică a unui personaj aflat la limita dintre viaţă şi moarte, motiv pentru care am plasa povestirea de faţă în nişa realităţilor (universurilor) paralele, fără a-i nega o anumită polifonie tematică, motivată mai ales de existenţa elementelor distopice dintr-un viitor relativ apropiat, în care sunt uşor de recunoscut tiparele evolutive ale corporatocraţiei contemporane.

Deşi consistentă ca teme şi ideaţie, construcţia ficţională nu este una suficient de împlinită, şi credem că vina o poartă din nou acea precipitare de care dau dovadă mulţi dintre autori, foarte grăbiţi să-şi vadă numele în revistele de gen. Febrilitatea e vizibilă mai întâi în neglijenţa cu care sunt uneori folosite timpurile verbale. În frazele ce urmează, de pildă, timpul verbului subliniat (prezent) e nepotrivit în context, fiind intercalat între două verbe în perfect simplu, „ieşi” şi „pendulă” (de la a pendula): „Jurgis ieşi, clătinîndu-se nesigur pe tălpile bocancilor scîlciaţi, cu ochii încă împăienjeniţi din cauza leşinului. Uşa roşie scîrţîie din nou, închizîndu-se în urma lui, iar mingea aurită pendulă uşor cam la cinci palme deasupra creştetului său.” Avem, aşadar, o primă acţiune petrecută în trecutul apropiat (ieşirea lui Jurgis), apoi o acţiune consecutivă ce are loc în prezent (uşa scârţâie) şi, în fine, o ultimă acţiune petrecută, nefiresc, iarăşi în… trecutul recent (pendularea mingii aurite de deasupra uşii).

Tot pe seama arzătoarei dorinţe de a da gata textul s-ar putea pune şi unele enunţuri descriptive care îşi pierd firul, cum este cazul în „Avea mai puţin de cincizeci-cincizeci şi cinci de inchi, era cocoşat ca-n romanele franţuzeşti de duzină, iar capul chelbos, icteric, dotat cu un nas de tapir împăiat, pleoape de ţestoasă îi tremura continuu cînd se îndreptă şchiopătînd cu mîna întinsă în direcţia lui.”, ca şi o serie de erori mărunte, în general izolate, din care manţionăm: „basketball”, „înafară de”, „deformat de rădăcinile vînjoase sicomorilor.”, „contra-alto” (contralto), „îi ură în gînd émecherului” (şmecherului?), „gogoşi unsuroşi [??] (gogoşi unsuroase – substantivul e de genul feminin) umpluţi cu gem”, „a cărui apetit” („apetitul” e al doamnei Gecko, aşadar al cărei apetit), „Ce le păsa celor [din] comisia senatorială de sănătate publică” etc. Acestora li se alătură o virgulă (izolată) uitată unde nu trebuie: „Şmecherul care i-o vîndu, îl asigură că…”.

Scriitura trădează un autor cu har, căci reuşeşte destule imagini interesante („timpul se scurgea ca un pîrîu nămolos printre bălăriile orelor”), între care se strecoară însă şi unele formule de vădită stângăcie („moţăind proptit între cocoaşe, legănat de mersul legănat al Perlei), pe care le-am pune tot în seama slabei dorinţe de a rescrie.

Cu niţel mai multă răbdare, cu ceva mai multă aplecare pe detaliu, Gheorghe Recheşan ar putea să fie un condei fantastic dintre cele mai argintate. Mai rămâne să-şi dorească şi domnia-sa asta.

Mulţumim încă o dată, pe final, revistei NAUTILUS, pentru cele trei mărţişoare ficţionale şi tragem nădejde că abordarea prozei de ficţiune speculativă pentru fiecare publicaţie în parte nu constituie o surpriză neplăcută pentru cititori.

Reiterăm precizarea că aria de monitorizare este aceeaşi ca în precedentele douăsprezece luni, adică NAUTILUS, SRSFF, HELION ON LINE şi Gazeta SF, în locul SFerei Online introducând SUSPANS.ro (proza scurtă de autori români).

Sperăm că până în prima duminică a lui april să avem toate cele cinci articole publicate.

Vă urez numai bine! 🙂